Home Forums Themes Benaa Lỗi Narrow Categor

Lỗi Narrow Categor

 • Author
  Posts
 • #62747

  anthanhnguyen
  Participant

  Chào các bạn, mình cài theme Benaa http://demo.g5plus.net/benaa/ và muốn phần page blog này http://demo.g5plus.net/benaa/blog-grid/ hiển thị theo chủ đề categories, nhưng khi chỉnh để chọn categories, thì nó không cho chọn bất cứ category nào trong Narrow Categor.

  Nó hiện ra dòng chữ này: Enter categories by names to narrow output (Note: only listed categories will be displayed, divide categories with linebreak (Enter)).

  Nhưng không nhập được category vào, xin cảm ơn!

Cannot reply in this topic, If you have any issue, please create new topic